Oferujemy Państwu, jako naszym klientom pełen zakres usług obejmujący systemy telekomunikacyjne (przewodowe i radiowe), alarmowe, multimedialne, oraz radiowo – telewizyjne, począwszy od fazy konsultacji i opracowania koncepcji, następnie projektu budowlanego, przez etap budowy i montażu, aż do przekazania końcowemu użytkownikowi. W ramach dostaw gwarantujemy klientom utrzymanie, obsługę serwisową, gwarancyjną i pogwarancyjną. Duże doświadczenie personelu przedkładamy na szeroki wachlarz konsultacji łącznie z zapoznawaniem klientów z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Nasze usługi są realizowane kompleksowo „pod klucz” lub w ograniczonym zakresie, w zależności od potrzeb i wymagań klienta.
Przedsiębiorstwo dysponuje własnym zapleczem technicznym tj.

  • maszyny budowlane: koparki, koparko-ładowarki, minikoparki i wiertnice poziome
  • środki transportu: samochody ciężarowe samowyładowcze, samochody dostawcze i osobowe, przyczepy
  • maszyny i urządzenia: sprężarki, agregaty prądotwórcze, stopy wibrujące, zgrzewarki, zagęszczarki, urządzenia pneumatyczne, krety, pompy wodne, szalunki, zestawy odwodnień – igłofiltrów, itp.
  • urządzenia specjalistyczne: spawarki do światłowodów, lokalizatory i przyrządy pomiarowe.

Swoje cele i zamierzenia firma realizuje wykorzystując własną profesjonalną kadrę techniczną. Firma zatrudnia kierowników budów o wysokich kwalifikacjach zawodowych i wieloletnim doświadczeniu. Nowoczesne zaplecze techniczne pozwala na wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych tym samym utrzymanie wysokiej jakości prowadzonych inwestycji. Dodatkowo własna baza materiałowo – sprzętowa zapewnia stałą bieżącą obsługę logistyczną realizowanych prac budowlanych. Największym jednak atutem umożliwiającym zapewnienie klientom firmy wysokiej jakości usług jest kadra wykonawcza. Jej trzon stanowią kompetentni i wykwalifikowani pracownicy od lat związani z firmą i oddani wspólnemu celowi jakim jest satysfakcja i zadowolenie naszych  klientów.

Mamy nadzieję iż zainteresowała Państwa nasza Firma oraz jej bogaty program usługowy. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy i kooperacji. W celu poszerzenia wiedzy o naszej firmie i uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z naszymi pracownikami, którzy są gotowi udzielić szczegółowych informacji na każde Państwa pytanie.